مقالات

زخم پای دیابتی را جدی بگیریم

زخم پای دیابتی را جدی بگیریم

زخم پای دیابتی را جدی بگیریم

طبق گزارش انجمن پزشکی Podiatric آمریکا، تقریبا 15 درصد از بیماران دیابتی به زخم پای دیابتی مبتلا هستند که 6 درصد از از آنها به علت عوارض شدید در بیمارستان ها بستری هستند. با توجه به اینکه بیماران دیابتی مستعد ابتلا به زخم های پا هستند، مهم است که بدانند چگونه از خود مراقبت کنند تا از ایجاد این زخم ها جلوگیری کنند.

زخم پای دیابتی چیست؟

زخم پای دیابتی که به ویژه در بیمارانی که کنترل ضعیف بر دیابت خود دارند ایجاد می شود به بافت پوست آسیب می رساند و لایه های زیرین را نمایان می کند. این زخم های باز معمولا زیر انگشتان پا، پاشنه پا و یا دو طرف مچ پا را درگیر می کنند. علاوه بر مدیریت ضعیف دیابت، عواملی مانند نوروپاتی یا آسیب عصبی، دفورمیتی پا، اصطکاک، فشار و تروما می تواند منجر به تشکیل زخم پای دیابتی شود.

مطالعه بیشتر :زخم عفونی

درمان زخم پای دیابتی به چه صورت است؟

متخصصان زخم توصیه می کنند که به محض مشاهده زخم در پا، افراد به دنبال درمان پزشکی باشند. هنگام تشخیص و درمان زود هنگام، زخم پای دیابتی قابل درمان است و خطر عفونت، قطع عضو و یا عوارض شدید دیگر کمتری در پی خواهد داشت.

اولین مرحله در درمان زخم پای دیابتی ” آفلودینگ ” است. آفلودینگ بدین معناست که فشار وارد بر پا را باید کم کرد، زیرا این فشار می تواند موجب آسیب به پاها شود. با توجه به شدت زخم، دکتر زخم ممکن است از روش دبریدمان برای حذف عفونت و بافت مرده ی روی زخم، بهره گیرد. با ما همراه باشید.

آیا می توان از تشکیل زخم پای دیابتی جلوگیری کرد؟

هر فرد مبتلا به بیماری دیابت در برابر زخم های پا، آسیب پذیر است. اما با مراقبت کافی از پاها می تواند به راحتی از تشکیل زخم پیشگیری کند. برای شروع، بیماران باید دیابت خود را مدیریت و کنترل کنند. بنا به گفته متخصص زخم دیابتی، سطح قند خون کنترل نشده می تواند خطر ابتلا به زخم را افزایش دهد و سطح قند خون طبیعی می تواند به درمان سریع تر زخم ها کمک کند.

بیماران دیابتی همچنین باید بازرسی های روزانه را انجام دهند تا زخم های احتمالی را در اسرع وقت تشخیص دهند. روش های دیگری برای پشیگیری از مشکلات پای دیابتی وجود دارد، این روش ها عبارتند از:

 • تمیز کردن و مرطوب نگه داشتن پاها به صورت روزانه
 • کوتاه کردن مرتب ناخن ها پا
 • تعویض جوراب ها به طور مرتب
 • پوشیدن کفش های دیابتی و جوراب های فشرده سازی

زمانی که یک زخم پای دیابتی تشکیل می شود، بیماران باید مراقب باشند تا از عفونت اجتناب کنند. می توان با تغییرات مناسب و تعویض مرتب جوراب ها، شستن پاها و بررسی روزانه پاها از عفونت پیشگیری کرد. متخصص زخم همچنین خاطر نشان کرد که حفظ سطح قند خون نرمال و اجتناب از پابرهنه راه رفتن نیز می تواند از عوارض زخم پا جلوگیری کند.

زخم پای دیابتی را جدی بگیریم

طبق گزارش انجمن پزشکی Podiatric آمریکا، تقریبا 15 درصد از بیماران دیابتی به زخم پای دیابتی مبتلا هستند که 6 درصد از از آنها به علت عوارض شدید در بیمارستان ها بستری هستند. با توجه به اینکه بیماران دیابتی مستعد ابتلا به زخم های پا هستند، مهم است که بدانند چگونه از خود مراقبت کنند تا از ایجاد این زخم ها جلوگیری کنند.

زخم پای دیابتی چیست؟

زخم پای دیابتی که به ویژه در بیمارانی که کنترل ضعیف بر دیابت خود دارند ایجاد می شود به بافت پوست آسیب می رساند و لایه های زیرین را نمایان می کند. این زخم های باز معمولا زیر انگشتان پا، پاشنه پا و یا دو طرف مچ پا را درگیر می کنند. علاوه بر مدیریت ضعیف دیابت، عواملی مانند نوروپاتی یا آسیب عصبی، دفورمیتی پا، اصطکاک، فشار و تروما می تواند منجر به تشکیل زخم پای دیابتی شود.

درمان زخم پای دیابتی به چه صورت است؟

متخصصان زخم توصیه می کنند که به محض مشاهده زخم در پا، افراد به دنبال درمان پزشکی باشند. هنگام تشخیص و درمان زودهنگام، زخم پای دیابتی قابل درمان است و خطر عفونت، قطع عضو و یا عوارض شدید دیگر کمتری در پی خواهد داشت.

اولین مرحله در درمان زخم پای دیابتی ” آفلودینگ ” است. آفلودینگ بدین معناست که فشار وارد بر پا را باید کم کرد، زیرا این فشار می تواند موجب آسیب به پاها شود. با توجه به شدت زخم، دکتر زخم ممکن است از روش دبریدمان برای حذف عفونت و بافت مرده ی روی زخم، بهره گیرد.

آیا می توان از تشکیل زخم پای دیابتی جلوگیری کرد؟

هر فرد مبتلا به بیماری دیابت در برابر زخم های پا، آسیب پذیر است. اما با مراقبت کافی از پاها می تواند به راحتی از تشکیل زخم پیشگیری کند. برای شروع، بیماران باید دیابت خود را مدیریت و کنترل کنند. بنا به گفته متخصص زخم دیابتی، سطح قند خون کنترل نشده می تواند خطر ابتلا به زخم را افزایش دهد و سطح قند خون طبیعی می تواند به درمان سریع تر زخم ها کمک کند.

بیماران دیابتی همچنین باید بازرسی های روزانه را انجام دهند تا زخم های احتمالی را در اسرع وقت تشخیص دهند. روش های دیگری برای پشیگیری از مشکلات پای دیابتی وجود دارد، این روش ها عبارتند از:

 • تمیز کردن و مرطوب نگه داشتن پاها به صورت روزانه
 • کوتاه کردن مرتب ناخن ها پا
 • تعویض جوراب ها به طور مرتب
 • پوشیدن کفش های دیابتی و جوراب های فشرده سازی
 • زخم پای دیابتی را جدی بگیریم

  طبق گزارش انجمن پزشکی Podiatric آمریکا، تقریبا 15 درصد از بیماران دیابتی به زخم پای دیابتی مبتلا هستند که 6 درصد از از آنها به علت عوارض شدید در بیمارستان ها بستری هستند. با توجه به اینکه بیماران دیابتی مستعد ابتلا به زخم های پا هستند، مهم است که بدانند چگونه از خود مراقبت کنند تا از ایجاد این زخم ها جلوگیری کنند.

  زخم پای دیابتی چیست؟

  زخم پای دیابتی که به ویژه در بیمارانی که کنترل ضعیف بر دیابت خود دارند ایجاد می شود به بافت پوست آسیب می رساند و لایه های زیرین را نمایان می کند. این زخم های باز معمولا زیر انگشتان پا، پاشنه پا و یا دو طرف مچ پا را درگیر می کنند. علاوه بر مدیریت ضعیف دیابت، عواملی مانند نوروپاتی یا آسیب عصبی، دفورمیتی پا، اصطکاک، فشار و تروما می تواند منجر به تشکیل زخم پای دیابتی شود.

 • درمان زخم پای دیابتی به چه صورت است؟

  متخصصان زخم توصیه می کنند که به محض مشاهده زخم در پا، افراد به دنبال درمان پزشکی باشند. هنگام تشخیص و درمان زود هنگام، زخم پای دیابتی قابل درمان است و خطر عفونت، قطع عضو و یا عوارض شدید دیگر کمتری در پی خواهد داشت.

  اولین مرحله در درمان زخم پای دیابتی ” آفلودینگ ” است. آفلودینگ بدین معناست که فشار وارد بر پا را باید کم کرد، زیرا این فشار می تواند موجب آسیب به پاها شود. با توجه به شدت زخم، دکتر زخم ممکن است از روش دبریدمان برای حذف عفونت و بافت مرده ی روی زخم، بهره گیرد. با ما همراه باشید.

  آیا می توان از تشکیل زخم پای دیابتی جلوگیری کرد؟

  هر فرد مبتلا به بیماری دیابت در برابر زخم های پا، آسیب پذیر است. اما با مراقبت کافی از پاها می تواند به راحتی از تشکیل زخم پیشگیری کند. برای شروع، بیماران باید دیابت خود را مدیریت و کنترل کنند. بنا به گفته متخصص زخم دیابتی، سطح قند خون کنترل نشده می تواند خطر ابتلا به زخم را افزایش دهد و سطح قند خون طبیعی می تواند به درمان سریع تر زخم ها کمک کند.

  بیماران دیابتی همچنین باید بازرسی های روزانه را انجام دهند تا زخم های احتمالی را در اسرع وقت تشخیص دهند. روش های دیگری برای پشیگیری از مشکلات پای دیابتی وجود دارد، این روش ها عبارتند از:

  • تمیز کردن و مرطوب نگه داشتن پاها به صورت روزانه
  • کوتاه کردن مرتب ناخن ها پا
  • تعویض جوراب ها به طور مرتب
  • پوشیدن کفش های دیابتی و جوراب های فشرده سازی
  • درمان زخم پای دیابتی به چه صورت است؟

   متخصصان زخم توصیه می کنند که به محض مشاهده زخم در پا، افراد به دنبال درمان پزشکی باشند. هنگام تشخیص و درمان زود هنگام، زخم پای دیابتی قابل درمان است و خطر عفونت، قطع عضو و یا عوارض شدید دیگر کمتری در پی خواهد داشت.

   اولین مرحله در درمان زخم پای دیابتی ” آفلودینگ ” است. آفلودینگ بدین معناست که فشار وارد بر پا را باید کم کرد، زیرا این فشار می تواند موجب آسیب به پاها شود. با توجه به شدت زخم، دکتر زخم ممکن است از روش دبریدمان برای حذف عفونت و بافت مرده ی روی زخم، بهره گیرد. با ما همراه باشید.

  • آیا می توان از تشکیل زخم پای دیابتی جلوگیری کرد؟

   هر فرد مبتلا به بیماری دیابت در برابر زخم های پا، آسیب پذیر است. اما با مراقبت کافی از پاها می تواند به راحتی از تشکیل زخم پیشگیری کند. برای شروع، بیماران باید دیابت خود را مدیریت و کنترل کنند. بنا به گفته متخصص زخم دیابتی، سطح قند خون کنترل نشده می تواند خطر ابتلا به زخم را افزایش دهد و سطح قند خون طبیعی می تواند به درمان سریع تر زخم ها کمک کند.

   بیماران دیابتی همچنین باید بازرسی های روزانه را انجام دهند تا زخم های احتمالی را در اسرع وقت تشخیص دهند. روش های دیگری برای پشیگیری از مشکلات پای دیابتی وجود دارد، این روش ها عبارتند از:

   • تمیز کردن و مرطوب نگه داشتن پاها به صورت روزانه
   • کوتاه کردن مرتب ناخن ها پا
   • تعویض جوراب ها به طور مرتب
   • پوشیدن کفش های دیابتی و جوراب های فشرده سازی
   • درمان زخم پای دیابتی به چه صورت است؟

    متخصصان زخم توصیه می کنند که به محض مشاهده زخم در پا، افراد به دنبال درمان پزشکی باشند. هنگام تشخیص و درمان زود هنگام، زخم پای دیابتی قابل درمان است و خطر عفونت، قطع عضو و یا عوارض شدید دیگر کمتری در پی خواهد داشت.

    اولین مرحله در درمان زخم پای دیابتی ” آفلودینگ ” است. آفلودینگ بدین معناست که فشار وارد بر پا را باید کم کرد، زیرا این فشار می تواند موجب آسیب به پاها شود. با توجه به شدت زخم، دکتر زخم ممکن است از روش دبریدمان برای حذف عفونت و بافت مرده ی روی زخم، بهره گیرد. با ما همراه باشید.

    آیا می توان از تشکیل زخم پای دیابتی جلوگیری کرد؟

    هر فرد مبتلا به بیماری دیابت در برابر زخم های پا، آسیب پذیر است. اما با مراقبت کافی از پاها می تواند به راحتی از تشکیل زخم پیشگیری کند. برای شروع، بیماران باید دیابت خود را مدیریت و کنترل کنند. بنا به گفته متخصص زخم دیابتی، سطح قند خون کنترل نشده می تواند خطر ابتلا به زخم را افزایش دهد و سطح قند خون طبیعی می تواند به درمان سریع تر زخم ها کمک کند.

    بیماران دیابتی همچنین باید بازرسی های روزانه را انجام دهند تا زخم های احتمالی را در اسرع وقت تشخیص دهند. روش های دیگری برای پشیگیری از مشکلات پای دیابتی وجود دارد، این روش ها عبارتند از:

    • تمیز کردن و مرطوب نگه داشتن پاها به صورت روزانه
    • کوتاه کردن مرتب ناخن ها پا
    • تعویض جوراب ها به طور مرتب
    • پوشیدن کفش های دیابتی و جوراب های فشرده سازی
    • درمان زخم پای دیابتی به چه صورت است؟

     متخصصان زخم توصیه می کنند که به محض مشاهده زخم در پا، افراد به دنبال درمان پزشکی باشند. هنگام تشخیص و درمان زود هنگام، زخم پای دیابتی قابل درمان است و خطر عفونت، قطع عضو و یا عوارض شدید دیگر کمتری در پی خواهد داشت.

     اولین مرحله در درمان زخم پای دیابتی ” آفلودینگ ” است. آفلودینگ بدین معناست که فشار وارد بر پا را باید کم کرد، زیرا این فشار می تواند موجب آسیب به پاها شود. با توجه به شدت زخم، دکتر زخم ممکن است از روش دبریدمان برای حذف عفونت و بافت مرده ی روی زخم، بهره گیرد. با ما همراه باشید.

     آیا می توان از تشکیل زخم پای دیابتی جلوگیری کرد؟

     هر فرد مبتلا به بیماری دیابت در برابر زخم های پا، آسیب پذیر است. اما با مراقبت کافی از پاها می تواند به راحتی از تشکیل زخم پیشگیری کند. برای شروع، بیماران باید دیابت خود را مدیریت و کنترل کنند. بنا به گفته متخصص زخم دیابتی، سطح قند خون کنترل نشده می تواند خطر ابتلا به زخم را افزایش دهد و سطح قند خون طبیعی می تواند به درمان سریع تر زخم ها کمک کند.

     بیماران دیابتی همچنین باید بازرسی های روزانه را انجام دهند تا زخم های احتمالی را در اسرع وقت تشخیص دهند. روش های دیگری برای پشیگیری از مشکلات پای دیابتی وجود دارد، این روش ها عبارتند از:

     • تمیز کردن و مرطوب نگه داشتن پاها به صورت روزانه
     • کوتاه کردن مرتب ناخن ها پا
     • تعویض جوراب ها به طور مرتب
     • پوشیدن کفش های دیابتی و جوراب های فشرده سازی

زخم پای دیابتی که به ویژه در بیمارانی که کنترل ضعیف بر دیابت خود دارند ایجاد می شود به بافت پوست آسیب می رساند و لایه های زیرین را نمایان می کند. این زخم های باز معمولا زیر انگشتان پا، پاشنه پا و یا دو طرف مچ پا را درگیر می کنند. علاوه بر مدیریت ضعیف دیابت، عواملی مانند نوروپاتی یا آسیب عصبی، دفورمیتی پا، اصطکاک، فشار و تروما می تواند منجر به تشکیل زخم پای دیابتی شود.

زخم پای دیابتی که به ویژه در بیمارانی که کنترل ضعیف بر دیابت خود دارند ایجاد می شود به بافت پوست آسیب می رساند و لایه های زیرین را نمایان می کند. این زخم های باز معمولا زیر انگشتان پا، پاشنه پا و یا دو طرف مچ پا را درگیر می کنند. علاوه بر مدیریت ضعیف دیابت، عواملی مانند نوروپاتی یا آسیب عصبی، دفورمیتی پا، اصطکاک، فشار و تروما می تواند منجر به تشکیل زخم پای دیابتی شود.

زخم پای دیابتی که به ویژه در بیمارانی که کنترل ضعیف بر دیابت خود دارند ایجاد می شود به بافت پوست آسیب می رساند و لایه های زیرین را نمایان می کند. این زخم های باز معمولا زیر انگشتان پا، پاشنه پا و یا دو طرف مچ پا را درگیر می کنند. علاوه بر مدیریت ضعیف دیابت، عواملی مانند نوروپاتی یا آسیب عصبی، دفورمیتی پا، اصطکاک، فشار و تروما می تواند منجر به تشکیل زخم پای دیابتی شود.

زخم پای دیابتی که به ویژه در بیمارانی که کنترل ضعیف بر دیابت خود دارند ایجاد می شود به بافت پوست آسیب می رساند و لایه های زیرین را نمایان می کند. این زخم های باز معمولا زیر انگشتان پا، پاشنه پا و یا دو طرف مچ پا را درگیر می کنند. علاوه بر مدیریت ضعیف دیابت، عواملی مانند نوروپاتی یا آسیب عصبی، دفورمیتی پا، اصطکاک، فشار و تروما می تواند منجر به تشکیل زخم پای دیابتی شود.

زخم پای دیابتی که به ویژه در بیمارانی که کنترل ضعیف بر دیابت خود دارند ایجاد می شود به بافت پوست آسیب می رساند و لایه های زیرین را نمایان می کند. این زخم های باز معمولا زیر انگشتان پا، پاشنه پا و یا دو طرف مچ پا را درگیر می کنند. علاوه بر مدیریت ضعیف دیابت، عواملی مانند نوروپاتی یا آسیب عصبی، دفورمیتی پا، اصطکاک، فشار و تروما می تواند منجر به تشکیل زخم پای دیابتی شود.

درمان زخم پای دیابتی به چه صورت است؟

متخصصان زخم توصیه می کنند که به محض مشاهده زخم در پا، افراد به دنبال درمان پزشکی باشند. هنگام تشخیص و درمان زود هنگام، زخم پای دیابتی قابل درمان است و خطر عفونت، قطع عضو و یا عوارض شدید دیگر کمتری در پی خواهد داشت.

اولین مرحله در درمان زخم پای دیابتی ” آفلودینگ ” است. آفلودینگ بدین معناست که فشار وارد بر پا را باید کم کرد، زیرا این فشار می تواند موجب آسیب به پاها شود. با توجه به شدت زخم، دکتر زخم ممکن است از روش دبریدمان برای حذف عفونت و بافت مرده ی روی زخم، بهره گیرد. با ما همراه باشید.

آیا می توان از تشکیل زخم پای دیابتی جلوگیری کرد؟

هر فرد مبتلا به بیماری دیابت در برابر زخم های پا، آسیب پذیر است. اما با مراقبت کافی از پاها می تواند به راحتی از تشکیل زخم پیشگیری کند. برای شروع، بیماران باید دیابت خود را مدیریت و کنترل کنند. بنا به گفته متخصص زخم دیابتی، سطح قند خون کنترل نشده می تواند خطر ابتلا به زخم را افزایش دهد و سطح قند خون طبیعی می تواند به درمان سریع تر زخم ها کمک کند.

بیماران دیابتی همچنین باید بازرسی های روزانه را انجام دهند تا زخم های احتمالی را در اسرع وقت تشخیص دهند. روش های دیگری برای پشیگیری از مشکلات پای دیابتی وجود دارد، این روش ها عبارتند از:

 • تمیز کردن و مرطوب نگه داشتن پاها به صورت روزانه
 • کوتاه کردن مرتب ناخن ها پا
 • تعویض جوراب ها به طور مرتب
 • پوشیدن کفش های دیابتی و جوراب های فشرده سازی

زمانی که یک زخم پای دیابتی تشکیل می شود، بیماران باید مراقب باشند تا از عفونت اجتناب کنند. می توان با تغییرات مناسب و تعویض مرتب جوراب ها، شستن پاها و بررسی روزانه پاها از عفونت پیشگیری کرد. متخصص زخم همچنین خاطر نشان کرد که حفظ سطح قند خون نرمال و اجتناب از پابرهنه راه رفتن نیز می تواند از عوارض زخم پا جلوگیری کند.

زخم پای دیابتی را جدی بگیریم

طبق گزارش انجمن پزشکی Podiatric آمریکا، تقریبا 15 درصد از بیماران دیابتی به زخم پای دیابتی مبتلا هستند که 6 درصد از از آنها به علت عوارض شدید در بیمارستان ها بستری هستند. با توجه به اینکه بیماران دیابتی مستعد ابتلا به زخم های پا هستند، مهم است که بدانند چگونه از خود مراقبت کنند تا از ایجاد این زخم ها جلوگیری کنند.

زخم پای دیابتی چیست؟

زخم پای دیابتی که به ویژه در بیمارانی که کنترل ضعیف بر دیابت خود دارند ایجاد می شود به بافت پوست آسیب می رساند و لایه های زیرین را نمایان می کند. این زخم های باز معمولا زیر انگشتان پا، پاشنه پا و یا دو طرف مچ پا را درگیر می کنند. علاوه بر مدیریت ضعیف دیابت، عواملی مانند نوروپاتی یا آسیب عصبی، دفورمیتی پا، اصطکاک، فشار و تروما می تواند منجر به تشکیل زخم پای دیابتی شود.

درمان زخم پای دیابتی به چه صورت است؟

متخصصان زخم توصیه می کنند که به محض مشاهده زخم در پا، افراد به دنبال درمان پزشکی باشند. هنگام تشخیص و درمان زودهنگام، زخم پای دیابتی قابل درمان است و خطر عفونت، قطع عضو و یا عوارض شدید دیگر کمتری در پی خواهد داشت.

اولین مرحله در درمان زخم پای دیابتی ” آفلودینگ ” است. آفلودینگ بدین معناست که فشار وارد بر پا را باید کم کرد، زیرا این فشار می تواند موجب آسیب به پاها شود. با توجه به شدت زخم، دکتر زخم ممکن است از روش دبریدمان برای حذف عفونت و بافت مرده ی روی زخم، بهره گیرد.

آیا می توان از تشکیل زخم پای دیابتی جلوگیری کرد؟

هر فرد مبتلا به بیماری دیابت در برابر زخم های پا، آسیب پذیر است. اما با مراقبت کافی از پاها می تواند به راحتی از تشکیل زخم پیشگیری کند. برای شروع، بیماران باید دیابت خود را مدیریت و کنترل کنند. بنا به گفته متخصص زخم دیابتی، سطح قند خون کنترل نشده می تواند خطر ابتلا به زخم را افزایش دهد و سطح قند خون طبیعی می تواند به درمان سریع تر زخم ها کمک کند.

بیماران دیابتی همچنین باید بازرسی های روزانه را انجام دهند تا زخم های احتمالی را در اسرع وقت تشخیص دهند. روش های دیگری برای پشیگیری از مشکلات پای دیابتی وجود دارد، این روش ها عبارتند از:

درمان زخم پای دیابتی به چه صورت است؟

متخصصان زخم توصیه می کنند که به محض مشاهده زخم در پا، افراد به دنبال درمان پزشکی باشند. هنگام تشخیص و درمان زود هنگام، زخم پای دیابتی قابل درمان است و خطر عفونت، قطع عضو و یا عوارض شدید دیگر کمتری در پی خواهد داشت.

اولین مرحله در درمان زخم پای دیابتی ” آفلودینگ ” است. آفلودینگ بدین معناست که فشار وارد بر پا را باید کم کرد، زیرا این فشار می تواند موجب آسیب به پاها شود. با توجه به شدت زخم، دکتر زخم ممکن است از روش دبریدمان برای حذف عفونت و بافت مرده ی روی زخم، بهره گیرد. با ما همراه باشید.

آیا می توان از تشکیل زخم پای دیابتی جلوگیری کرد؟

هر فرد مبتلا به بیماری دیابت در برابر زخم های پا، آسیب پذیر است. اما با مراقبت کافی از پاها می تواند به راحتی از تشکیل زخم پیشگیری کند. برای شروع، بیماران باید دیابت خود را مدیریت و کنترل کنند. بنا به گفته متخصص زخم دیابتی، سطح قند خون کنترل نشده می تواند خطر ابتلا به زخم را افزایش دهد و سطح قند خون طبیعی می تواند به درمان سریع تر زخم ها کمک کند.

بیماران دیابتی همچنین باید بازرسی های روزانه را انجام دهند تا زخم های احتمالی را در اسرع وقت تشخیص دهند. روش های دیگری برای پشیگیری از مشکلات پای دیابتی وجود دارد، این روش ها عبارتند از:

 • تمیز کردن و مرطوب نگه داشتن پاها به صورت روزانه
 • کوتاه کردن مرتب ناخن ها پا
 • تعویض جوراب ها به طور مرتب
 • پوشیدن کفش های دیابتی و جوراب های فشرده سازی

زمانی که یک زخم پای دیابتی تشکیل می شود، بیماران باید مراقب باشند تا از عفونت اجتناب کنند. می توان با تغییرات مناسب و تعویض مرتب جوراب ها، شستن پاها و بررسی روزانه پاها از عفونت پیشگیری کرد. متخصص زخم همچنین خاطر نشان کرد که حفظ سطح قند خون نرمال و اجتناب از پابرهنه راه رفتن نیز می تواند از عوارض زخم پا جلوگیری کند.

زخم پای دیابتی را جدی بگیریم

طبق گزارش انجمن پزشکی Podiatric آمریکا، تقریبا 15 درصد از بیماران دیابتی به زخم پای دیابتی مبتلا هستند که 6 درصد از از آنها به علت عوارض شدید در بیمارستان ها بستری هستند. با توجه به اینکه بیماران دیابتی مستعد ابتلا به زخم های پا هستند، مهم است که بدانند چگونه از خود مراقبت کنند تا از ایجاد این زخم ها جلوگیری کنند.

زخم پای دیابتی چیست؟

زخم پای دیابتی که به ویژه در بیمارانی که کنترل ضعیف بر دیابت خود دارند ایجاد می شود به بافت پوست آسیب می رساند و لایه های زیرین را نمایان می کند. این زخم های باز معمولا زیر انگشتان پا، پاشنه پا و یا دو طرف مچ پا را درگیر می کنند. علاوه بر مدیریت ضعیف دیابت، عواملی مانند نوروپاتی یا آسیب عصبی، دفورمیتی پا، اصطکاک، فشار و تروما می تواند منجر به تشکیل زخم پای دیابتی شود.

درمان زخم پای دیابتی به چه صورت است؟

متخصصان زخم توصیه می کنند که به محض مشاهده زخم در پا، افراد به دنبال درمان پزشکی باشند. هنگام تشخیص و درمان زودهنگام، زخم پای دیابتی قابل درمان است و خطر عفونت، قطع عضو و یا عوارض شدید دیگر کمتری در پی خواهد داشت.

اولین مرحله در درمان زخم پای دیابتی ” آفلودینگ ” است. آفلودینگ بدین معناست که فشار وارد بر پا را باید کم کرد، زیرا این فشار می تواند موجب آسیب به پاها شود. با توجه به شدت زخم، دکتر زخم ممکن است از روش دبریدمان برای حذف عفونت و بافت مرده ی روی زخم، بهره گیرد.

آیا می توان از تشکیل زخم پای دیابتی جلوگیری کرد؟

هر فرد مبتلا به بیماری دیابت در برابر زخم های پا، آسیب پذیر است. اما با مراقبت کافی از پاها می تواند به راحتی از تشکیل زخم پیشگیری کند. برای شروع، بیماران باید دیابت خود را مدیریت و کنترل کنند. بنا به گفته متخصص زخم دیابتی، سطح قند خون کنترل نشده می تواند خطر ابتلا به زخم را افزایش دهد و سطح قند خون طبیعی می تواند به درمان سریع تر زخم ها کمک کند.

بیماران دیابتی همچنین باید بازرسی های روزانه را انجام دهند تا زخم های احتمالی را در اسرع وقت تشخیص دهند. روش های دیگری برای پشیگیری از مشکلات پای دیابتی وجود دارد، این روش ها عبارتند از:

درمان زخم پای دیابتی به چه صورت است؟

متخصصان زخم توصیه می کنند که به محض مشاهده زخم در پا، افراد به دنبال درمان پزشکی باشند. هنگام تشخیص و درمان زود هنگام، زخم پای دیابتی قابل درمان است و خطر عفونت، قطع عضو و یا عوارض شدید دیگر کمتری در پی خواهد داشت.

اولین مرحله در درمان زخم پای دیابتی ” آفلودینگ ” است. آفلودینگ بدین معناست که فشار وارد بر پا را باید کم کرد، زیرا این فشار می تواند موجب آسیب به پاها شود. با توجه به شدت زخم، دکتر زخم ممکن است از روش دبریدمان برای حذف عفونت و بافت مرده ی روی زخم، بهره گیرد. با ما همراه باشید.

آیا می توان از تشکیل زخم پای دیابتی جلوگیری کرد؟

هر فرد مبتلا به بیماری دیابت در برابر زخم های پا، آسیب پذیر است. اما با مراقبت کافی از پاها می تواند به راحتی از تشکیل زخم پیشگیری کند. برای شروع، بیماران باید دیابت خود را مدیریت و کنترل کنند. بنا به گفته متخصص زخم دیابتی، سطح قند خون کنترل نشده می تواند خطر ابتلا به زخم را افزایش دهد و سطح قند خون طبیعی می تواند به درمان سریع تر زخم ها کمک کند.

بیماران دیابتی همچنین باید بازرسی های روزانه را انجام دهند تا زخم های احتمالی را در اسرع وقت تشخیص دهند. روش های دیگری برای پشیگیری از مشکلات پای دیابتی وجود دارد، این روش ها عبارتند از:

 • تمیز کردن و مرطوب نگه داشتن پاها به صورت روزانه
 • کوتاه کردن مرتب ناخن ها پا
 • تعویض جوراب ها به طور مرتب
 • پوشیدن کفش های دیابتی و جوراب های فشرده سازی

زمانی که یک زخم پای دیابتی تشکیل می شود، بیماران باید مراقب باشند تا از عفونت اجتناب کنند. می توان با تغییرات مناسب و تعویض مرتب جوراب ها، شستن پاها و بررسی روزانه پاها از عفونت پیشگیری کرد. متخصص زخم همچنین خاطر نشان کرد که حفظ سطح قند خون نرمال و اجتناب از پابرهنه راه رفتن نیز می تواند از عوارض زخم پا جلوگیری کند.

زخم پای دیابتی را جدی بگیریم

طبق گزارش انجمن پزشکی Podiatric آمریکا، تقریبا 15 درصد از بیماران دیابتی به زخم پای دیابتی مبتلا هستند که 6 درصد از از آنها به علت عوارض شدید در بیمارستان ها بستری هستند. با توجه به اینکه بیماران دیابتی مستعد ابتلا به زخم های پا هستند، مهم است که بدانند چگونه از خود مراقبت کنند تا از ایجاد این زخم ها جلوگیری کنند.

زخم پای دیابتی چیست؟

زخم پای دیابتی که به ویژه در بیمارانی که کنترل ضعیف بر دیابت خود دارند ایجاد می شود به بافت پوست آسیب می رساند و لایه های زیرین را نمایان می کند. این زخم های باز معمولا زیر انگشتان پا، پاشنه پا و یا دو طرف مچ پا را درگیر می کنند. علاوه بر مدیریت ضعیف دیابت، عواملی مانند نوروپاتی یا آسیب عصبی، دفورمیتی پا، اصطکاک، فشار و تروما می تواند منجر به تشکیل زخم پای دیابتی شود.

درمان زخم پای دیابتی به چه صورت است؟

متخصصان زخم توصیه می کنند که به محض مشاهده زخم در پا، افراد به دنبال درمان پزشکی باشند. هنگام تشخیص و درمان زودهنگام، زخم پای دیابتی قابل درمان است و خطر عفونت، قطع عضو و یا عوارض شدید دیگر کمتری در پی خواهد داشت.

اولین مرحله در درمان زخم پای دیابتی ” آفلودینگ ” است. آفلودینگ بدین معناست که فشار وارد بر پا را باید کم کرد، زیرا این فشار می تواند موجب آسیب به پاها شود. با توجه به شدت زخم، دکتر زخم ممکن است از روش دبریدمان برای حذف عفونت و بافت مرده ی روی زخم، بهره گیرد.

آیا می توان از تشکیل زخم پای دیابتی جلوگیری کرد؟

هر فرد مبتلا به بیماری دیابت در برابر زخم های پا، آسیب پذیر است. اما با مراقبت کافی از پاها می تواند به راحتی از تشکیل زخم پیشگیری کند. برای شروع، بیماران باید دیابت خود را مدیریت و کنترل کنند. بنا به گفته متخصص زخم دیابتی، سطح قند خون کنترل نشده می تواند خطر ابتلا به زخم را افزایش دهد و سطح قند خون طبیعی می تواند به درمان سریع تر زخم ها کمک کند.

بیماران دیابتی همچنین باید بازرسی های روزانه را انجام دهند تا زخم های احتمالی را در اسرع وقت تشخیص دهند. روش های دیگری برای پشیگیری از مشکلات پای دیابتی وجود دارد، این روش ها عبارتند از:

درمان زخم پای دیابتی به چه صورت است؟

متخصصان زخم توصیه می کنند که به محض مشاهده زخم در پا، افراد به دنبال درمان پزشکی باشند. هنگام تشخیص و درمان زود هنگام، زخم پای دیابتی قابل درمان است و خطر عفونت، قطع عضو و یا عوارض شدید دیگر کمتری در پی خواهد داشت.

اولین مرحله در درمان زخم پای دیابتی ” آفلودینگ ” است. آفلودینگ بدین معناست که فشار وارد بر پا را باید کم کرد، زیرا این فشار می تواند موجب آسیب به پاها شود. با توجه به شدت زخم، دکتر زخم ممکن است از روش دبریدمان برای حذف عفونت و بافت مرده ی روی زخم، بهره گیرد. با ما همراه باشید.

آیا می توان از تشکیل زخم پای دیابتی جلوگیری کرد؟

هر فرد مبتلا به بیماری دیابت در برابر زخم های پا، آسیب پذیر است. اما با مراقبت کافی از پاها می تواند به راحتی از تشکیل زخم پیشگیری کند. برای شروع، بیماران باید دیابت خود را مدیریت و کنترل کنند. بنا به گفته متخصص زخم دیابتی، سطح قند خون کنترل نشده می تواند خطر ابتلا به زخم را افزایش دهد و سطح قند خون طبیعی می تواند به درمان سریع تر زخم ها کمک کند.

بیماران دیابتی همچنین باید بازرسی های روزانه را انجام دهند تا زخم های احتمالی را در اسرع وقت تشخیص دهند. روش های دیگری برای پشیگیری از مشکلات پای دیابتی وجود دارد، این روش ها عبارتند از:

 • تمیز کردن و مرطوب نگه داشتن پاها به صورت روزانه
 • کوتاه کردن مرتب ناخن ها پا
 • تعویض جوراب ها به طور مرتب
 • پوشیدن کفش های دیابتی و جوراب های فشرده سازی

زمانی که یک زخم پای دیابتی تشکیل می شود، بیماران باید مراقب باشند تا از عفونت اجتناب کنند. می توان با تغییرات مناسب و تعویض مرتب جوراب ها، شستن پاها و بررسی روزانه پاها از عفونت پیشگیری کرد. متخصص زخم همچنین خاطر نشان کرد که حفظ سطح قند خون نرمال و اجتناب از پابرهنه راه رفتن نیز می تواند از عوارض زخم پا جلوگیری کند.

زخم پای دیابتی را جدی بگیریم

طبق گزارش انجمن پزشکی Podiatric آمریکا، تقریبا 15 درصد از بیماران دیابتی به زخم پای دیابتی مبتلا هستند که 6 درصد از از آنها به علت عوارض شدید در بیمارستان ها بستری هستند. با توجه به اینکه بیماران دیابتی مستعد ابتلا به زخم های پا هستند، مهم است که بدانند چگونه از خود مراقبت کنند تا از ایجاد این زخم ها جلوگیری کنند.

زخم پای دیابتی چیست؟

زخم پای دیابتی که به ویژه در بیمارانی که کنترل ضعیف بر دیابت خود دارند ایجاد می شود به بافت پوست آسیب می رساند و لایه های زیرین را نمایان می کند. این زخم های باز معمولا زیر انگشتان پا، پاشنه پا و یا دو طرف مچ پا را درگیر می کنند. علاوه بر مدیریت ضعیف دیابت، عواملی مانند نوروپاتی یا آسیب عصبی، دفورمیتی پا، اصطکاک، فشار و تروما می تواند منجر به تشکیل زخم پای دیابتی شود.

درمان زخم پای دیابتی به چه صورت است؟

متخصصان زخم توصیه می کنند که به محض مشاهده زخم در پا، افراد به دنبال درمان پزشکی باشند. هنگام تشخیص و درمان زودهنگام، زخم پای دیابتی قابل درمان است و خطر عفونت، قطع عضو و یا عوارض شدید دیگر کمتری در پی خواهد داشت.

اولین مرحله در درمان زخم پای دیابتی ” آفلودینگ ” است. آفلودینگ بدین معناست که فشار وارد بر پا را باید کم کرد، زیرا این فشار می تواند موجب آسیب به پاها شود. با توجه به شدت زخم، دکتر زخم ممکن است از روش دبریدمان برای حذف عفونت و بافت مرده ی روی زخم، بهره گیرد.

آیا می توان از تشکیل زخم پای دیابتی جلوگیری کرد؟

هر فرد مبتلا به بیماری دیابت در برابر زخم های پا، آسیب پذیر است. اما با مراقبت کافی از پاها می تواند به راحتی از تشکیل زخم پیشگیری کند. برای شروع، بیماران باید دیابت خود را مدیریت و کنترل کنند. بنا به گفته متخصص زخم دیابتی، سطح قند خون کنترل نشده می تواند خطر ابتلا به زخم را افزایش دهد و سطح قند خون طبیعی می تواند به درمان سریع تر زخم ها کمک کند.

بیماران دیابتی همچنین باید بازرسی های روزانه را انجام دهند تا زخم های احتمالی را در اسرع وقت تشخیص دهند. روش های دیگری برای پشیگیری از مشکلات پای دیابتی وجود دارد، این روش ها عبارتند از:

درمان زخم پای دیابتی به چه صورت است؟

متخصصان زخم توصیه می کنند که به محض مشاهده زخم در پا، افراد به دنبال درمان پزشکی باشند. هنگام تشخیص و درمان زود هنگام، زخم پای دیابتی قابل درمان است و خطر عفونت، قطع عضو و یا عوارض شدید دیگر کمتری در پی خواهد داشت.

اولین مرحله در درمان زخم پای دیابتی ” آفلودینگ ” است. آفلودینگ بدین معناست که فشار وارد بر پا را باید کم کرد، زیرا این فشار می تواند موجب آسیب به پاها شود. با توجه به شدت زخم، دکتر زخم ممکن است از روش دبریدمان برای حذف عفونت و بافت مرده ی روی زخم، بهره گیرد. با ما همراه باشید.

آیا می توان از تشکیل زخم پای دیابتی جلوگیری کرد؟

هر فرد مبتلا به بیماری دیابت در برابر زخم های پا، آسیب پذیر است. اما با مراقبت کافی از پاها می تواند به راحتی از تشکیل زخم پیشگیری کند. برای شروع، بیماران باید دیابت خود را مدیریت و کنترل کنند. بنا به گفته متخصص زخم دیابتی، سطح قند خون کنترل نشده می تواند خطر ابتلا به زخم را افزایش دهد و سطح قند خون طبیعی می تواند به درمان سریع تر زخم ها کمک کند.

بیماران دیابتی همچنین باید بازرسی های روزانه را انجام دهند تا زخم های احتمالی را در اسرع وقت تشخیص دهند. روش های دیگری برای پشیگیری از مشکلات پای دیابتی وجود دارد، این روش ها عبارتند از:

 • تمیز کردن و مرطوب نگه داشتن پاها به صورت روزانه
 • کوتاه کردن مرتب ناخن ها پا
 • تعویض جوراب ها به طور مرتب
 • پوشیدن کفش های دیابتی و جوراب های فشرده سازی

زمانی که یک زخم پای دیابتی تشکیل می شود، بیماران باید مراقب باشند تا از عفونت اجتناب کنند. می توان با تغییرات مناسب و تعویض مرتب جوراب ها، شستن پاها و بررسی روزانه پاها از عفونت پیشگیری کرد. متخصص زخم همچنین خاطر نشان کرد که حفظ سطح قند خون نرمال و اجتناب از پابرهنه راه رفتن نیز می تواند از عوارض زخم پا جلوگیری کند.

زخم پای دیابتی را جدی بگیریم

طبق گزارش انجمن پزشکی Podiatric آمریکا، تقریبا 15 درصد از بیماران دیابتی به زخم پای دیابتی مبتلا هستند که 6 درصد از از آنها به علت عوارض شدید در بیمارستان ها بستری هستند. با توجه به اینکه بیماران دیابتی مستعد ابتلا به زخم های پا هستند، مهم است که بدانند چگونه از خود مراقبت کنند تا از ایجاد این زخم ها جلوگیری کنند.

زخم پای دیابتی چیست؟

زخم پای دیابتی که به ویژه در بیمارانی که کنترل ضعیف بر دیابت خود دارند ایجاد می شود به بافت پوست آسیب می رساند و لایه های زیرین را نمایان می کند. این زخم های باز معمولا زیر انگشتان پا، پاشنه پا و یا دو طرف مچ پا را درگیر می کنند. علاوه بر مدیریت ضعیف دیابت، عواملی مانند نوروپاتی یا آسیب عصبی، دفورمیتی پا، اصطکاک، فشار و تروما می تواند منجر به تشکیل زخم پای دیابتی شود.

درمان زخم پای دیابتی به چه صورت است؟

متخصصان زخم توصیه می کنند که به محض مشاهده زخم در پا، افراد به دنبال درمان پزشکی باشند. هنگام تشخیص و درمان زودهنگام، زخم پای دیابتی قابل درمان است و خطر عفونت، قطع عضو و یا عوارض شدید دیگر کمتری در پی خواهد داشت.

اولین مرحله در درمان زخم پای دیابتی ” آفلودینگ ” است. آفلودینگ بدین معناست که فشار وارد بر پا را باید کم کرد، زیرا این فشار می تواند موجب آسیب به پاها شود. با توجه به شدت زخم، دکتر زخم ممکن است از روش دبریدمان برای حذف عفونت و بافت مرده ی روی زخم، بهره گیرد.

آیا می توان از تشکیل زخم پای دیابتی جلوگیری کرد؟

هر فرد مبتلا به بیماری دیابت در برابر زخم های پا، آسیب پذیر است. اما با مراقبت کافی از پاها می تواند به راحتی از تشکیل زخم پیشگیری کند. برای شروع، بیماران باید دیابت خود را مدیریت و کنترل کنند. بنا به گفته متخصص زخم دیابتی، سطح قند خون کنترل نشده می تواند خطر ابتلا به زخم را افزایش دهد و سطح قند خون طبیعی می تواند به درمان سریع تر زخم ها کمک کند.

بیماران دیابتی همچنین باید بازرسی های روزانه را انجام دهند تا زخم های احتمالی را در اسرع وقت تشخیص دهند. روش های دیگری برای پشیگیری از مشکلات پای دیابتی وجود دارد، این روش ها عبارتند از:

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *